Vkladové poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
21.11.2019 17:50

> Allianz SP > Produkty pre vás > Osoby > Vkladové poistenie

Vkladové poistenie

Modré konto

Vkladové životné poistenie Modré konto zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok a zároveň zahŕňa poistnú ochranu pre prípad úmrtia.

Senior Plus

Vkladové životné poistenie je poistenie pre prípad dožitia alebo úmrtia a slúži na úhradu poistného na jednej poistnej zmluve Združeného poistenia pracujúcich a zhodnocovanie vašich vložených finančných prostriedkov o garantovaný úrok.


Produkty s ukončeným predajom
Modré konto Premium

Vkladové životné poistenie Modré konto Premium zhodnocuje vaše voľné finančné prostriedky o garantovaný a bonusový úrok a zároveň zahŕňa poistnú ochranu pre prípad úmrtia.

Moje konto

Vkladové životné poistenie Moje konto zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok a v kombinácii so životným poistením ponúka atraktívne bonusy.

VPO Senior

Vkladové poistenie Senior zhodnocuje vaše peniaze o garantovaný úrok 1,5% a zahŕňa ochranu v prípade úmrtia následkom úrazu. Toto poistenie je vhodné najmä pre ľudí nad 50 rokov.

© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2019