Verejný prísľub pre vylepšenia pripoistení 2018
 
Verejný prísľub pre NutriFit program
 
Verejný prísľub pre Úrazové poistenie k účtu