Služby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
21.10.2019 08:16

> Allianz SP > Služby

Služby

Poistná udalosť
Informácie ako postupovať v prípade poistnej udalosti.
Hlásenia zmien na zmluvách
Zmeny poistných zmlúv v Allianz - Slovenskej poisťovni môžete vykonať písomne, telefonicky alebo online.
Slovník
Ak sa chcete lepšie zorientovať v poistnej problematike pripravili sme pre vás krátky slovník positných pojmov s ich anglickými ekvivalentmi.
Elektronická korešpondencia
Elektronická korešpondencia je bezplatná služba, prostredníctvom ktorej vám budeme zasielať korešpondenciu elektronickou formou na vami zadanú elektronickú adresu.
Mobilné aplikácie
Informácie o mobilných aplikáciách, ktoré sú zdarma dostupné klientom našej spoločnosti.
© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2019