Hlásenie a likvidáca poistných udalostí | Allianz - Slovenská poisťovňa

Hlásenie poistných udalostí

Telefonické hlásenie
poistnej udalosti

0800 122 222

24 hodín denne
voľba č. 2

+421.2.496 15 677
zo zahraničia

Neživotné poistenie

Životné poistenie

Stav nahlásenej poistnej udalosti

Číslo poistnej udalosti
Allianz | Club