Poistenie pre zamestnancov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
24.02.2020 16:05

> Allianz SP > Produkty pre podnikateľov > Poistenie pre zamestnancov

Poistenie pre zamestnancov

Cestovné poistenie na služobné cesty

Ak vysielate zamestnancov na služobné cesty do zahraničia, v zmysle zákona o cestovných náhradách máte povinnosť uzavrieť pre nich poistenie liečebných nákladov, prípadne ďalšie pripoistenia.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Zamestnávateľ má právo vymáhať si od zamestnanca škody, ktoré mu zamestnanec spôsobil zavineným porušením pracovných povinností, a to až do výšky štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Poistenie kryje škody spôsobené zamestnávateľovi pri výkone povolania.

Skupinové životné poistenie - balíky Comfort, Extra a Max

Produkt je určený pre firemných klientov, ktorí toto poistenie uzatvárajú pre svojich zamestnancov a spravidla je súčasťou sociálneho programu firmy. Životné poistenie pomôže zabezpečiť zamestnancov a ich rodiny pri výkone ich povolania alebo v prípade neočakávanej choroby či úrazu. Balík vybraných poistení sa stáva súčasťou zamestnaneckých výhod poskytovaných zamestnávateľom svojim zamestnancom.

Skupinové rizikové životné poistenie

Zamestnávateľom ponúkame prostredníctvom zamestnaneckých poistných programov možnosť ako zabezpečiť najbližších príbuzných svojich zamestnancov v prípade ich úmrtia. Formou jednej skupinovej zmluvy poistíme pracovníkov na riziko smrti a garantujeme výplatu dohodnutej poistnej sumy ihneď po smrti poisteného.

Skupinové úrazové poistenie

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka poistenie úrazových rizík zamestnancov a členov záujmových združení jednou skupinovou poistnou zmluvou.

Úrazové poistenie osôb vo vozidle
Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finačne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.
Miliónové úrazové poistenie

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka riešenie, ktoré finančne zabezpečí vás a vami prepravované osoby v prípade neočakávaných situácii počas jazdy motorovým vozidlom.

Skupinové poistenie straty na zárobku počas PN

Zamestnanecké poistné programy od Allianz – Slovenskej poisťovne umožňujú zamestnávateľom uzatvoriť jednou skupinovou zmluvou poistenie straty zárobku počas pracovnej neschopnosti svojich zamestnancov.

Každý zamestnanec prichádza počas pracovnej neschopnosti o časť svojho príjmu. Čím má zamestnanec príjem vyšší, tým má počas pracovnej neschopnosti aj vyššiu stratu na zárobku. Ide hlavne o prípady, keď má zamestnanec hrubý mesačný príjem vyšší ako maximálny vymeriavací základ pre výpočet nemocenských dávok, ktoré sú limitované.

Podnikové životné poistenie
Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka na mieru šité riešenie životného poistenia zamestnancov. Zamestnávateľ si s poisťovňou zmluvne dohodne formu spoluprácu pri realizovaní podnikového životného poistenia, podmienky pre individuálne poistné zmluvy zamestnancov, spôsob poskytovania príspevkov na poistenie, formu úhrady poistného a tiež benefity pre zamestnávateľa a zamestnanca.
Medzinárodné riešenia zamestnaneckých poistných programov

Allianz – Slovenská poisťovňa vám ponúka možnosť riešenia zamestnaneckých benefitov aj v prípade, že ste súčasťou nadnárodnej spoločnosti.

© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2020