Osoby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
17.02.2020 10:32

> Allianz SP > Produkty pre vás > Osoby

Osoby

Zľavy v programoch poistenia osôb

Zľavy na poistnom za počet pripoistení podľa obdobia uzatvorenia zmluvy.

Poistenie faktúry
Poistenie, ktoré vás zabezpečí v prípade neschopnosti platiť vaše faktúry následkom neočakávaných životných situácií.
Dôchodok z II. piliera

Dôchodok z II. piliera je jednou z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ktorý sa vypláca zo starobného dôchodkového sporenia. Spolu so starobným dôchodkom alebo predčasným starobným dôchodkom vyplácaným zo Sociálnej poisťovne (I. pilier) vám zabezpečuje pravidelný príjem na dôchodku.


Produkty s ukončeným predajom
Poistenie Allianz Best Doctors

Poistenie Allianz Best Doctors vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

Active

Toto poistenie je určené mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov. Súčasťou poistenia je aj ročné cestovné poistenie Basic len za 16,60 EUR.

© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2020