Osoby | Allianz - Slovenská poisťovňa
Osoby

Osoby

V poistení osôb ponúkame našim klientom okrem výhodného zhodnotenia finančných prostriedkov aj nezanedbateľnú ochranu ich života a zdravia počas celej doby trvania poistenia.

Zľavy na poistnom za počet pripoistení podľa obdobia uzatvorenia zmluvy.

viac
Poistenie, ktoré vás zabezpečí v prípade neschopnosti platiť vaše faktúry následkom neočakávaných životných situácií.
viac

Dôchodok z II. piliera je jednou z foriem starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, ktorý sa vypláca zo starobného dôchodkového sporenia. Spolu so starobným dôchodkom alebo predčasným starobným dôchodkom vyplácaným zo Sociálnej poisťovne (I. pilier) vám zabezpečuje pravidelný príjem na dôchodku.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Poistenie Allianz Best Doctors vám a vašim blízkym zabezpečí prístup k najlepším svetovým lekárom ako aj prvotriednu zdravotnú starostlivosť v špičkových zdravotníckych zariadeniach.

viac

Toto poistenie je určené mladým ľuďom vo veku 18 - 30 rokov. Súčasťou poistenia je aj ročné cestovné poistenie Basic len za 16,60 EUR.

viac
Allianz | Club