Malí a strední podnikatelia | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
17.02.2020 11:47

> Allianz SP > Produkty pre podnikateľov > Malí a strední podnikatelia

Malí a strední podnikatelia

Malí podnikatelia

Poistenie malých podnikateľov poskytuje živnostníkom, menším výrobným a obchodným spoločnostiam či spoločnostiam poskytujúcich služby komplexné poistné riešenie, ktoré zohľadní potreby vášho podnikania.

Podnikatelia

Komplexný produkt Poistenie podnikateľov zabezpečí ochranu vášho podnikania pred nečakanými škodami spôsobenými rôznymi rizikovými faktormi.

Poľnohospodári

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, plodín a hospodárskych zvierat alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

Bytové domy

Poistenie bytových domov je komplexný produkt, ktorý kombinuje poistenie majetku a poistenie zodpovednosti.

Autosalóny

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku a vozidiel v autosalóne alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

Stavebné spoločnosti

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, budovaného diela, stavebných strojov alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu, ktorú môžete spôsobiť tretím osobám.

Dopravcovia

Komplexný produkt ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku, náhodného poškodenia, zničenia a straty tovaru počas prepravy alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte tretím osobám.

Lekári

Komplexný produkt, ktorý ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zariadenia poskytujúceho zdravotnú starostlivosť.

Profesie

Komplexný produkt, ktorý ochráni vaše podnikanie pre rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikami vyplývajúcimi zo zodpovednosti za škodu pri výkone ekonomicko - právnej profesie.

IT spoločnosti

Komplexný produkt pre IT spoločnosti ochráni vaše podnikanie pred rizikami poškodenia majetku alebo pred rizikom vyplývajúcim zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vám alebo vašim klientom pri poskytovaní služieb informačných technológií.

© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2020