Kapitálové životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
21.11.2019 17:57

> Allianz SP > Produkty pre vás > Osoby > Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie

Flexi Život

Program Flexi Život - kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojený s možnosťou pripoistenia pre prípad smrti, úrazu, choroby, práceneschopnosti, invalidity alebo nezamestnanosti – je variabilný a komplexný poistný program.


Produkty s ukončeným predajom
Flexi Život ONA a ON

Flexi Život ONA a ON je nový program kapitálového životného poistenia, ktorý rozširuje ponuku programu Flexi Život o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb.

Flexi Život Plus ONA a ON

Flexi Život Plus ONA a ON je nový program kapitálového životného poistenia, ktorý rozširuje ponuku programu Flexi Život Plus o zvýšené plnenie z poistenia kritických chorôb.

Život Premium

Život Premium je kapitálové životné poistenie, vkladové životné poistenie a pripoistenia (Program Život) v jednom. Jednorazové poistné vkladového životného poistenia je pri tomto programe úročené garantovaným úrokom.

Život Premium Plus

Život Premium Plus je kapitálové životné poistenie vrátane pripoistení (Program Život Plus) a vkladové životné poistenie. Jednorazové poistné vkladového životného poistenia je úročené garantovaným úrokom.

© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2019