Fondy, z ktorých sa bude uskutočňovať prevod podielových jednotiek:

  • Akciový fond Európa
  • Akciový fond
  • Zmiešaný fond
  • Akciový fond Nové trhy
  • Akciový fond Európske malé spoločnosti
  • Akciový fond Agrotrendy
  • C-Quadrat Total Return Global fond

Fond, do ktorého sa bude uskutočňovať prevod podielových jednotiek:

  • Dlhopisový fond

Nový alokačný pomer

100% Dlhopisový fond