Investičné životné poistenie | Allianz - Slovenská poisťovňa
Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie predstavuje jedinečnú kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny (dôchodok, zabezpečenie detí a pod.). Pre najlepšie a najvýhodnejšie poistenie pre vás odporúčame porovnanie si jednotlivých programov.

Program Môj Život je kombináciou investičného životného poistenia a rizikového životného poistenia pre prípad úmria s možnosťou pripoistenia pre prípad smrti, úrazu, choroby, práceneschopnosti, invalidity alebo nezamestnanosti, kde môžu byť poistené až dve osoby. Okrem širokej ponuky fondov ponúka teda aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík, ktorým je človek v každodennom živote reálne vystavený. 

viac

Program Môj Život Plus je je kombináciou životného poistenia, kde môžu byť poistené až dve osoby, a investovania do fondov. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík. Program je možné dojednať len prostredníctvom externej distribučnej cesty.

viac

Program Cesta Životom je kombináciou životného poistenia a investovania do fondov. Okrem krytia širokého spektra rizík ponúka aj viacero podielových fondov a služby ako investičný autopilot. Program je možné dojednať len prostredníctvom externej distribučnej cesty.

viac

Program Quantum je kombináciou životného poistenia s krytím širokého spektra rizík a investovania do širokej ponuky podielových fondov. Program je možné dojednať len prostredníctvom externej distribučnej cesty.

viac

Program Trend je kombináciou investičného životného poistenia a rizikového životného poistenia pre prípad úmrtia. Klient si vyberá skladbu fondov podľa vlastného želania. Program je možné dojednať len prostredníctvom externej distribučnej cesty.

viac

Prehľadný tabuľkový zoznam všetkých investičných fondov do ktorých sa investujú prostriedky z jednotlivých životných poistení.

viac

Pravidelný komentár k zhodnoteniu jednotlivých investičných fondov nášho poistenia.

viac

Produkty s ukončeným predajom

Program Zlaté Fondy je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac

Investičné Konto Budúcnosti je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac

Capital Budúcnosť je kombináciou investovania do podielových fondov a životného poistenia. Okrem širokej ponuky podielových fondov ponúka aj možnosť zabezpečenia širokého spektra rizík prostredníctvom pripoistení.

viac
Allianz | Club