Investičné informácie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Investičné informácie

Informácie súvisiace s investičným životným poistením a jeho fondami.

Oznámenie o zmene správcu podkladového aktíva pre Akciový fond Nové trhy a Allianz akciový fond Nové trhy v investičnom životnom poistení.
viac

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., obdržala dňa 25.10.2018  informáciu, že správcovská spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a. s., získala Rozhodnutím Národnej banky Slovenska zo dňa 24.10.2018 súhlas na zlúčenie svojich podielových fondov ku dňu 3.12.2018.

viac
Allianz | Club