EU Brokers | Allianz - Slovenská poisťovňa
Allianz Internet
10.12.2019 00:06

> Allianz SP > Spoločnosť > Informácie > EU Brokers

EU Brokers

Zahraniční sprostredkovatelia (EU Brokers)
V zmysle zákona č. 186/2009 Z.z.o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení môže na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia zároveň finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
© Allianz - Slovenská poisťovňa, 2019