Na riešenie škôd v najviac postihnutých oblastiach boli výrazne posilnené kapacity pracovníkov poisťovne vykonávajúcich obhliadky. Z celkového počtu škôd bolo do dnešného dňa vybavených viac ako 700 poistných udalostí a klientom bolo poskytnuté poistné plnenie spolu vo výške viac ako 180 000 euro. Prevažná časť ostatných klientov už bola kontaktovaná pracovníkmi poisťovne a informovaná o ďalšom postupe pre efektívne a rýchle vybavenie ich škody.

Odporúčania pre občanov:

  • Nahlásiť poistnú udalosť na miestnom úrade, kde sú k dispozícii tlačivá z poisťovne (ušetria cestu do pobočky poisťovne).
  • Môžu využiť hlásenie škody na telefónnom čísle 0850 122 222, pracovníci call centra sú klientom k dispozícii sedem dní v týždni od 7. do 21. hodiny.
  • Škodu je možné nahlásiť aj cez internet www.allianzsp.sk.
  • Poškodenie z dôvodu záplav vyžaduje v prvom rade vykonať opatrenia pre zabránenie zväčšovaniu rozsahu škody, najmä vyčerpanie vody, čistenie a upratovanie. S týmito činnosťami nie je potrebné čakať do príchodu pracovníka poisťovne.
  • Z dôvodu preukázania škody odporúča poisťovňa odložiť poškodené a zničené veci, prípadne vyhotoviť fotodokumentáciu alebo videozáznam poškodenia. Po zdokumentovaní môžu občania pracovať na odstraňovaní škôd.
  • Poistné plnenie poskytne poisťovňa na účet klienta do niekoľkých dní, zvyčajne troch až štyroch.