Allianz – Slovenská poisťovňa zaplatila tento rok za klienta náklady na záchranné akcie horskej služby, ktoré dosiahli 111-tisíc korún. Išlo o zlomeninu dolnej končatiny pri výstupe na vysokotatranské Rysy. Na záchrannej akcii sa podieľalo 6 záchranárov a trvala viac ako 12 hodín.

Allianz – Slovenská poisťovňa zaznamenala v roku 2008 doposiaľ niekoľko desiatok poistných udalosti súvisiacich s týmto druhom poistenia, pričom vyplatené poistné predstavuje sumu pol milióna korún. Pre porovnanie v minulom roku sa celkovo vyplatilo jeden a štvrť milióna korún, najvyššie poistné plnenie dosiahlo vyše 170-tisíc korún.

Úrazy, ktoré Allianz – SP najčastejšie zaznamenáva v súvislosti s dovolenkou na horách sú najmä zlomeniny končatín, úrazy hlavy a tržné rany na tele. V mnohých prípadoch je nutné komplikované vyslobodzovanie poraneného z nedostupných lokalít s použitím špeciálnej techniky a vrtuľníka.

Poistenie do hôr sa odvíja od Zákona o horskej záchrannej službe, ktorý bol novelizovaný pred vyše rokom - v ňom sa zachraňovaným osobám uložila povinnosť uhradiť horskej službe náklady na záchranné akcie. To znamená, že ak niekto v horách zablúdi alebo utrpí úraz a pomôže mu horská služba, musí jej uhradiť vzniknuté náklady. Od tohto roka platí novela zákona, vďaka ktorej sú od tohto platenia oslobodení občania, ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony a deti. Ostatní sú naďalej povinní náklady, ktoré neraz dosahujú aj stotisícové hodnoty, uhradiť. Avšak v prípade, že sa poistia, znáša náklady poisťovňa.

Poistenie do hôr je v Allianz – Slovenskej poisťovni možné uzatvoriť ako samostatný produkt alebo môže byť tzv. pripoistením k cestovnému poisteniu. To je možné uzatvoriť si na jednu cestu (krátkodobo), alebo si vybrať výhodné celoročné poistenie.

Poistiť si náklady na záchranné akcie Horskej služby je možné:

  • cez internet,
  • telefón,
  • v poisťovni,
  • na mieste pobytu – napríklad v hoteloch, infostánkoch, pri lanovke...