Allianz – Slovenská poisťovňa zatiaľ odhaduje škody po intenzívnych zrážkach v posledných dňoch na 30 miliónov korún.

Klienti zatiaľ nahlásili približne tisíc poistných udalostí. Škody sa týkajú najmä poškodených a strhnutých striech, zatečených domov a bytov, ale tiež poškodenia reklamného megaboardu.

Väčšinou ide o škody menšieho rozsahu do 200-tisíc, niektoré však presiahli výšku jeden milión korún. Škody na poľnohospodárskych plodinách sú vo výške viac ako 800-tisíc korún.

Poisťovňa vychádza klientom v ústrety tým, že po telefonickom nahlásení menších škôd likviduje škody do výšky 5-tisíc korún bez obhliadky. Občania však môžu škodu zdokumentovať a začať s jej odstraňovaním.

Odporúčania pre občanov

1. Nahlásiť poistnú udalosť na miestnom úrade, kde majú k dispozícii tlačivá z poisťovne (ušetria cestu do pobočky poisťovne).

2. Môžu využiť hlásenie škody cez infolinku 0800 122 222 alebo cez internet www.allianzsp.sk.

3. Pri väčších škodách odporúčame zdokumentovať rozsah poškodenia, najlepšie na fotografiách alebo videu.

4. Po zdokumentovaní môžu občania pracovať na odstraňovaní škôd.

5. Pri menších škodách poisťovňa prepláca škody aj bez obhliadky. Poistné plnenie poskytne poisťovňa na účet klienta do niekoľkých dní, zvyčajne troch až štyroch.