Allianz – Slovenská poisťovňa rýchlo zareagovala na tragickú udalosť spôsobenú výbuchom plynu v rodinnom dome v Krompachoch. Rodine Ringošovcov tak poukázala zálohu na poistné plnenie aj bez predloženia akýchkoľvek dokladov.

Už v prvých dňoch po nešťastí vyšla poisťovňa v ústrety pozostalým obetí a promptne začala riešiť nároky z poistenia. Pár dní po nešťastí poskytla rodine z poistenia budov sumu vo výške 400 tisíc korún ako zálohu, aj bez znaleckého posudku. „V takýchto prípadoch sa snažíme reagovať čo najrýchlejšie, aby sme v čo najväčšej miere uľahčili pozostalým celú situáciu. Uvedomujeme si, aké to je v takýchto ťažkých chvíľach potrebné a dôležité,“ hovorí Anna Gajdárová z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Išlo o rozsiahle poškodenie majetku, pri ktorom bola zničená kompletná dokumentácia, preto poisťovňa pristúpila k alternatívnemu riešeniu. Zástupcovia Allianz – Slovenskej poisťovne osobne navštívili pozostalých a ponúkli im najrýchlejšie riešenie. Hneď v nasledujúcich dňoch poisťovňa vyplatila nároky plynúce zo životných poistiek zosnulých.