Na Slovensku sa ročne poškodí približne 3000 vozidiel, ktorých škoda je natoľko rozsiahla, že eventuálna oprava už nie je ekonomická. Pre motoristu je preto výhodnejšie zaoberať sa otázkou odpredaja vraku. Allianz - Slovenská poisťovňa ako prvá na Slovensku začala svojim klientom poskytovať okrem klasického havarijného a povinného zmluvného poistenia novú službu, v ktorej klientom pomáha pri predaji poškodeného vozidla alebo vraku. Klient získava dvakrát. Od poisťovne dostane poistné plnenie za vzniknutú škodu na vozidle a zároveň možnosť výhodne predať automobil.
Za týmto účelom nadviazala Allianz - Slovenská poisťovňa spoluprácu s firmou Global Services TV. Proces odpredaja vraku je vďaka tejto spolupráci pre klienta jednoduchý a najmä rýchly. Na základe údajov o vozidle - popisu poškodenia a fotografie vozidla, ktoré sú vkladané do elektronickej burzy, si perspektívni záujemcovia môžu spoľahlivo vybrať. Tieto údaje má k dispozícií vyše 700 obchodníkov s vozidlami v celej Európe. Klient nakoniec dostane najvyššiu záväznú ponuku spolu s kontaktnými údajmi. Spravidla si kupujúci vyzdvihne poškodené vozidlo na vlastné náklady do piatich pracovných dní od dohody.