Najjednoduchší spôsob zistenia stavu na osobnom dôchodkovom účte zaviedla Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá ponúka ich majiteľom informácie prostredníctvom bezplatnej SMS správy. Klient odošle SMS s prideleným kódom na bezplatné telefónne číslo 280 a v priebehu niekoľkých sekúnd dostane odpoveď s aktuálnou hodnotou osobného dôchodkového účtu. Pre elektronickú formu komunikácie sa rozhodlo už viac ako 30 % klientov, ktorí si môžu vyžiadať automatické zasielanie správy alebo výpis na e-mailovú adresu.