Allianz - Slovenská poisťovňa prináša na slovenský poistný trh novinku – poistenie ojazdených vozidiel.

Poistenie ojazdených vozidiel kryje škody na poistenom vozidle, jeho častiach a štandardnej výbave, ktoré vznikli v dôsledku havárie, živelnej udalosti alebo odcudzenia celého vozidla, prípadne odcudzenia autorádia z vozidla. Jednou poistnou zmluvou klienti tak získajú trojnásobnú ochranu. K poisteniu ojazdených vozidiel poskytuje Allianz – Slovenská poisťovňa asistenčné služby v rovnakom rozsahu ako k ostatným poistným produktom pre motorové vozidlá (havarijné poistenie, odcudzenie celého vozidla, poistenie vozidla na vybrané riziká).

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej a Českej republiky. Rozšírenie územnej platnosti na celú Európu stojí klienta rovnako ako pri bežnom havarijnom poistení o desať percent viac. Poistenie je možné uzatvoriť so spoluúčasťou od 5 (min. 2 tisíc Sk) do 30 percent (min. 30 tisíc Sk).

Poistenie ojazdených vozidiel je určené pre motoristov, ktorí si chcú poistiť staršie vozidlo alebo si ho chcú opraviť v neznačkových opravovniach alebo dokonca sami. Toto poistenie je možné uzatvoriť ako základné poistenie pre ojazdené osobné a dodávkové vozidlá s hmotnosťou do 3 500 kg.

K poisteniu ojazdených vozidiel je možné dojednať ďalšie pripoistenia – pre nadštandardnú výbavu vozidla, pri prípad smrti následkom havárie, trvalých následkov úrazu, denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia, denné odškodné pri pobyte v nemocnici a poistenie batožiny.