V mesiaci júl, ktorý je tradične jedným z vrcholov sezóny cestovného poistenia, si z celkového počtu zmlúv 12 percent klientov poistilo liečebné náklady, 79 percent klientov si zvolilo krytie celého balíčka rizík – liečebné náklady, úraz, batožinu, zodpovednosť za škodu a doplnkové asistenčné služby. Takisto bolo pre klientov zaujímavé aj poistenie záchranných akcií horskej služby, ktoré si zvolilo 9 percent klientov. Najväčšiu skupinu tvoria klienti od 30 do 41 rokov. Keďže väčšina (75 percent) klientov si uzatvára cestovné poistenie na dovolenku, priemerná dĺžka poistenia je 9 dní (od 4 do 14 dní).

„Často si dovolenkári spomenú na cestovné poistenie tesne pred odchodom do zahraničia, vtedy im môžeme ponúknuť promptné uzatvorenie poistnej zmluvy z pohodlia ich domova. Stačí nás telefonicky kontaktovať na našej infolinke 0800 122 222 a po uzatvorení poistnej zmluvy ju obratom uhradiť,“ hovorí Ľubica Rybáriková z odboru telefonických služieb v Allianz – Slovenskej poisťovni. Zároveň upozorňuje, aby klienti nezabudli na pripoistenie rizikových športov, ktoré plánujú počas dovolenky vykonávať. „Dovolenkové strediská dnes ponúkajú veľa atrakcií pre turistov, ktoré predstavujú značné riziko, preto to nezabudnite pri poisťovaní uviesť. Len tak bude poistenie kryť všetky riziká, ktoré na vás v zahraničí striehnu,“ ďalej dodáva.

Cestovné poistenie cez telefón v Allianz - SP je možné si uzatvoriť na linke 0800 122 222 v pracovné dni od 7. do 21. hodiny. Prostredníctvom telefónu 0850 122 222 môžu klienti najjednoduchšie nahlásiť poistnú udalosť. Non-stop je klientom k dispozícii uzatvorenie cestovného poistenia a hlásenie poistných udalostí cez našu webovú stránku.