Účet vedený poistiteµom pre kaľdého poistníka ku kaľdej poistnej zmluve.