Z latinčiny, osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.