Z latinčiny, získavanie nových zákazníkov, predplatiteµov, inzerentov a podobne. V pois»ovníctve ide o získavanie nových poistencov.