Poistenie leteckých rizík veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie leteckých rizík

Poistenie leteckých rizík

Poistenie leteckých rizík poistenie poskytuje široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže, straty lietadla rovnako ako aj pri vzniku škody tretej osobe alebo pasažierovi. Aj napriek svojej osobitosti, ktorou sa poistenie vyznačuje si Allianz – Slovenská poisťovňa udržuje dlhoročnú tradíciu v poistení leteckých rizík.

V rámci poistenia leteckých rizík si môžete dojednať:


Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Predmetom poistenia môžu byť všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov.

Toto poistenie je určené pre:

 • prevádzkovateľov alebo majiteľov lietadiel
 • osobám, ktoré sú oprávnené na základe súhlasu prevádzkovateľa uzavrieť poistnú zmluvu
 • leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcov

Riziká kryté poistením:

 • škoda spôsobená tretej osobe
 • škoda spôsobená pasažierovi
 • škoda spôsobená stratou, poškodením, zničením prepravovaného nákladu

Havarijné poistenie lietadla

Poistenie sa vzťahuje na všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov.

Toto poistenie je určené pre:

 • prevádzkovateľov alebo majiteľov lietadiel
 • osobám, ktoré sú oprávnené na základe súhlasu prevádzkovateľa uzavrieť poistnú zmluvu
 • leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcov

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie a zničenie lietadla
 • krádež lietadla
 • strata lietadla

Poistenie straty licencie pilota

Jedinečnosť tohto poistenia sa odráža v tom, že umožňuje poistenie pre jednotlivých pilotov. Allianz – Slovenská poisťovňa je zároveň jedinou poisťovňou v rámci Strednej Európy, ktorá toto špecifické poistenie ponúka na individuálnej báze

Pre koho je poistenie určené?

Cieľovou skupinou, pre ktorú je produkt určený sú profesionálni slovenskí a českí piloti s kvalifikáciou ATPL (dopravný pilot) a CPL (obchodný pilot letúňov). Ďalšími podmienkami pre uzatvorenie poistenia je, aby pilot mal v čase dojednávania poistenia 45 rokov vrátane, platné osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti 1. triedy a registráciu na leteckom úrade SR alebo ČR.

Čo je predmetom poistenia?

Predmetom poistenia je trvalá strata platnosti licencie pilota počas doby trvania poistenia z dôvodu jeho zdravotnej nespôsobilosti vykonávať povolanie profesionálneho pilota.

Zdravotná nespôsobilosť profesionálneho pilota môže nastať v dôsledku:
 • telesného poškodenia zdravia vrátane choroby alebo úrazu potvrdeného lekárskou správou leteckého lekára
 • diagnostikovania zdravotnej nespôsobilosti leteckým lekárom pri pravidelnej lekárskej prehliadke
 • neobnovenia platnosti osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti z dôvodu zdravotného stavu poisteného prílušným leteckým lekárom. Zdravotný stav poisteného musí byť potvrdený lekárskou správou leteckého lekára.

Doplňujúce informácie a dokumenty k poisteniu leteckých rizík

Archív

Nonstop infolinka 0800 122 222