Poistenie leteckých rizík veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie leteckých rizík

Poistenie leteckých rizík

Poistenie leteckých rizík poistenie poskytuje široké poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže, straty lietadla rovnako ako aj pri vzniku škody tretej osobe alebo pasažierovi. Aj napriek svojej osobitosti, ktorou sa poistenie vyznačuje si Allianz – Slovenská poisťovňa udržuje dlhoročnú tradíciu v poistení leteckých rizík.

V rámci poistenia leteckých rizík si môžete dojednať:

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Predmetom poistenia môžu byť všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov.

Toto poistenie je určené pre:

 • prevádzkovateľov alebo majiteľov lietadiel
 • osobám, ktoré sú oprávnené na základe súhlasu prevádzkovateľa uzavrieť poistnú zmluvu
 • leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcov

Riziká kryté poistením:

 • škoda spôsobená tretej osobe
 • škoda spôsobená pasažierovi
 • škoda spôsobená stratou, poškodením, zničením prepravovaného nákladu

Havarijné poistenie lietadla

Poistenie sa vzťahuje na všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov.

Toto poistenie je určené pre:

 • prevádzkovateľov alebo majiteľov lietadiel
 • osobám, ktoré sú oprávnené na základe súhlasu prevádzkovateľa uzavrieť poistnú zmluvu
 • leteckým prevádzkovateľom alebo leteckým dopravcov

Riziká kryté poistením:

 • poškodenie a zničenie lietadla
 • krádež lietadla
 • strata lietadla
Allianz | Club