Poistenie leteckých rizík veľkých spoločností | Allianz - Slovenská poisťovňa
Poistenie leteckých rizík

Poistenie leteckých rizík

Poistenie leteckých rizík poskytuje poistné krytie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže, straty lietadla rovnako ako aj pri vzniku škody tretej osobe alebo pasažierovi. Aj napriek svojej osobitosti, ktorou sa poistenie vyznačuje si Allianz – Slovenská poisťovňa udržuje dlhoročnú tradíciu v poistení leteckých rizík.

V rámci poistenia leteckých rizík si môžete dojednať:

 

 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla

Predmetom poistenia môžu byť všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov.

Toto poistenie je určené pre:

  • prevádzkovateľov alebo majiteľov lietadiel
  • osoby, ktoré sú oprávnené na základe súhlasu prevádzkovateľa uzavrieť poistnú zmluvu
  • leteckých prevádzkovateľov alebo leteckých dopravcov

Riziká kryté poistením:

  • škoda spôsobená tretej osobe
  • škoda spôsobená pasažierovi
  • škoda spôsobená stratou, poškodením alebo zničením prepravovaného nákladu

Havarijné poistenie lietadla

Poistenie je určené pre všetky kategórie lietadiel vrátane vrtuľníkov, balónov a padákových klzákov.

Riziká kryté poistením:

  • poškodenie a zničenie lietadla
  • krádež lietadla
  • strata lietadla
Allianz | Club