Impressum

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Dostojevského rad 4
815 74  Bratislava
Slovenská republika

IČO: 00 151 700
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 196/B

Infolinka: 0800 122 222
E-mail:    

Predstavenstvo

Meno
Funkcia
Todor Todorov
predseda predstavenstva
Viktor Cingel
člen predstavenstva
Jozef Paška
člen predstavenstva
Martin Wricke
člen predstavenstva
Dušan Quis
člen predstavenstva
Nonstop infolinka 0800 122 222