Tlačová správa | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ich bin zranený - s medickým konzultantom po slovensky už aj na dovolenke

 1. Allianz – SP ponúka v Turecku služby odborného konzultanta s lekárskym vzdelaním
 2. Odborník poskytuje konzultácie pre klientov bezplatne
 3. V Turecku bolo v minulom roku najviac poistných udalostí v cestovnom poistení

Allianz – SP na toto leto pripravila celkom nový projekt, ktorý poteší všetkých dovolenkárov v Turecku. Vďaka spolupráci so svojou asistenčnou spoločnosťou Allianz Assistance a sesterskou českou poisťovňou Allianz budú služby cestovného poistenia ešte lepšie. ASP vyšle do Turecka odborného konzultanta, ktorý bude k dispozícii turistom v prípade choroby či úrazu. Allianz – SP je prvou poisťovňou na slovenskom trhu, ktorá zaviedla túto službu v cestovnom poistení.


Najviac poistných udalostí v Turecku

Turecko sa u slovenských turistov v posledných rokoch stalo jednou z najvyhľadávanejších letných destinácií. Okrem dobrých služieb, histórie a mora však na dovolenkárov číhajú aj zdravotné problémy, ktoré vedia pokaziť celý pobyt. Medzi najčastejšie poistné udalosti, s ktorými sa poisťovňa stretáva počas letnej sezóny, patria žalúdočné a tráviace problémy (s nákladmi približne 160 eur), chrípka, angína a zápal priedušiek s horúčkami (s nákladmi približne 160 eur), alergická reakcia na slnko (od 70 do 160 eur) a menšie či stredne závažné úrazy (od niekoľko sto do niekoľko tisíc eur). V minulom roku vzniklo najviac poistných udalostí práve v Turecku, kam mieri aj túto sezónu mnoho Slovákov. Navyše sa postupom času ukázalo, že cena a kvalita starostlivosti sa v súvislosti s výberom letoviska a zdravotníckeho zariadenia v Turecku veľmi líšia.

Náš konzultant bude ubytovaný v Alanyi, kde bude poskytovať konzultácie našim klientom dovolenkujúcim na území celého Turecka ohľadom postupu v prípade zdravotných ťažkostí, a v prípade potreby môže našich klientov v Alanyi a jej okolí aj osobne navštíviť a pomôcť im pri riešení problémov. Konzultant poradí s výberom lekára, dodaním liekov, či s nasmerovaním do osvedčených a kvalitných zdravotníckych zariadení tak, aby bol klient spokojný a následná likvidácia poistnej udalosti prebehla bez problémov,“ informuje k úlohe konzultanta vedúca oddelenia skupinového cestovného a privátneho poistenia ASP Katarína Janáková.


Bez rečovej bariéry a zadarmo

Konzultant má potrebné odborné aj jazykové znalosti, aby klientom okrem rady mohol pomôcť odbúrať aj jazykovú bariéru, ktorej dôsledkom môže byť aj stanovenie nepresnej diagnózy. Pacient tak nemusí loviť správne slová v slovníku a obávať sa zdĺhavých a zbytočných vyšetrení. Navyše, konzultácie a návštevy sú pre klientov ASP bezplatné.

Naša asistenčná spoločnosť zisťovala, čo by zvýšilo spokojnosť a komfort klientov v zahraničí, ktorých počas pobytu prekvapia zdravotné problémy. Okrem iného je to aj osobná prítomnosť odborníka, s ktorým sa chorý či zranený dorozumie po slovensky. Turecko bude teda v júli a auguste prvou krajinou, kde bude takýto servis pre klientov fungovať a v prípade pozitívnych výsledkov do budúcnosti rátame s jeho postupným rozšírením,“ dodáva Katarína Janáková.


A aby bol kontakt klientov Allianz – SP s konzultantom ešte jednoduchší, k telefónnemu číslu na asistenčnú spoločnosť Allianz Assistance si môžu cestujúci do Turecka pridať aj číslo priamo na konzultanta +421 940 835 381.

Dátum vydania: 10.06.2014

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook