Havarijné poistenie pre podnikateľov | Allianz - Slovenská poisťovňa
Havarijné poistenie pre podnikateľov

Havarijné poistenie pre podnikateľov

Produkt s ukončeným predajom
Predaj tohto produktu bol ukončený.

Havarijné poistenie vás ako podnikateľa spoľahlivo ochráni v prípade poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie a iných hroziacich rizík.

Ak podnikáte a máte vo vašej firme 5 a viac vozidiel, riziká spojené s prevádzkovaním vozového parku pokrýva flotilové havarijné poistenie motorových vozidiel. Poistenie zabezpečí komplexnú ochranu vášho vozového parku so zachovaním flexibility pri zaraďovaní a vyraďovaní vozidiel z poistenia podľa vašich aktuálnych potrieb. Môžete si zvoliť rozsah poistného krytia pre jednotlivé vozidlá flotily, spoluúčasť či územnú platnosť poistenia.

Druhy poistenia v rámci flotilového havarijného poistenia

 • pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie
 • pre prípad poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti
 • pre prípad odcudzenia
 • pre nadštandardnú výbavu vozidla
 • pre prípad smrti
 • úrazové poistenie osôb vo vozidle
 • poistenie batožiny
 • pri výkone vybraných pracovných činností
 • doplnkové poistenie finančnej straty
 • doplnkové poistenie náhradného vozidla

Cena poistenia

Pri stanovení výšky poistného je rozhodujúci počet a typ vozidiel, spôsob ich používania, napríklad preprava tovaru, obchodný cestujúci, pracovné stroje používané sezónne a iné. Ďalším posudzovaným kritériom je typ prevádzky, napríklad či ide o nebezpečný náklad, taxi službu, vozidlo s právom prednosti v jazde a podobne. Na základe posúdenia týchto kritérií sa stanoví konečná výška poistného. Rozhodujúcim kritériom škodový priebeh, od ktorého závisí úprava poistného pre nasledujúce poistné obdobie.


Výhody flotilového poistenia

 • individuálny prístup od vytvorenia ponuky po profesionálnu správu poistenia
 • kompletný prehľad poistených vozidiel s podrobným vyúčtovaním
 • detailný prehľad poistných udalostí a vyhodnocovanie škodového priebehu
 • možnosť prihlasovania vodzidiel elektronicky, pričom dohodnuté podmienky platia automaticky aj pre novo zaraďované vozidlá
 • úhrada poisteného za všetky vozidlá jednou platbou; podľa vašej požiadavky môže byť splatnosť ročná , polročná alebo štvrťročná
 • jednotný výročný deň pre všetky vozidlá poistené vo flotile
 • výhodné sadzby poistného, komplexný systém zliav a zvýhodnení
 • poistenie na mieru pre každé vozidlo
 • bezplatné asistenčné služby

Výhody pri súčasnom uzatvorení havarijného poistenia a PZP

 • zľava z poistného základného havarijného poistenia
 • sčítanie limitov poskytovaných asistenčných služieb (pre jedno vozidlo)

Doplňujúce informácie a dokumenty k havarijnému poisteniu

Súvisiace odkazy

 
Informácie o havarijnom poistení pre individuálnych klientov
 
Informácie o našej asistenčnej službe
 
Kontakt na zmluvné servisy našej spoločnosti
Allianz | Club