Gotthardský tunel predčí aj egyptské pyramídy | Allianz - Slovenská poisťovňa

Gotthardský tunel predčí aj egyptské pyramídy

 1. Z vyťažených skál pri jeho stavbe by sa dalo postaviť päť Cheopsových pyramíd
 2. Tunel je dlhý 57 kilometrov, spolu s vedľajšími tunelmi až 152 kilometrov
 3. Skupina Allianz poisťuje výstavbu tunela od jej začiatku

Medzi najväčšie projekty, ktoré poisťuje skupina Allianz, patrí jeden z divov modernej techniky a architektúry, Gotthardský tunel. Ten bude po dokončení dlhý až 57 kilometrov, pričom na niektorých miestach sa nad ním nachádza až 2300 metrov skál. Spolu so všetkými križovatkami a prístupnými tunelmi je celý tunelový systém dlhý až úchvatných 152 kilometrov. Pri jeho stavbe bolo vyťažených neuveriteľných 13 miliónov kubickým metrov skál. Len na porovnanie - toto množstvo skál by stačilo na postavenie piatich Cheopsových pyramíd v Egypte. Tunel sa prepojil ešte v roku 2010 a v súčasnosti v ňom prebiehajú posledné dokončovacie práce.

 

Významné ekonomické prepojenie

Výstavba najdlhšieho železničného tunela na svete cez alpský masív Gotthard sa začala v roku 1999 a v súčasnosti je približne tri roky pred plánovaným dokončením v roku 2016. Po dokončení výstavby nahradí starší železničný tunel, ktorý bol otvorený ešte v roku 1882. Mimochodom, ten je dlhý „len" 15 kilometrov a po svojom dokončení bol tiež najdlhším železničným tunelom na svete.

Tunel cez alpský masív Gotthard po dokončení prepojí dve európske veľkomestá, Zurich a Miláno. Po roku 2016 tak bude cesta vlakom medzi týmito dvoma mestami kratšia až o hodinu a trvať bude už len niečo vyše 2 a pol hodiny, čím železničná doprava môže konkurovať aj cestovaniu lietadlom či autom. Navyše, preprava nákladu cez Gotthardský tunel výrazne odľahčí starú železničnú trať vedúcu cez starý tunel.

 

Allianz ako spoľahlivý partner

Výstavba tejto obrovskej stavby sa však nezaobišla bez problémov. Pred začatím stavby sa plánovalo dokončenie tunela do roku 2012, no v dôsledku náročnosti a nepredvídateľných udalostí sa čas dokončenia posunul až na rok 2016. Jednou z takých udalostí boli seizmické otrasy v priebehu rokov 2005 a 2007, ktoré narušili profil tunela a na niektorých miestach sa dokonca zrútil strop. Náklady spôsobené narušením klenby tunela a poškodením vŕtacieho stroja vo výške 10 miliónov švajčiarskych frankov hradil poisťovateľ, teda Allianz spolu s Nationale Suisse, z ktorých každý ma 50 percentný podiel na poistnom krytí stavby tunela.

 

Zaujímavé fakty a čísla:

 1. Náklady na výstavbu tunela dosiahli až 12 miliárd švajčiarskych frankov
 2. Vlak, ktorý ním bude prechádzať, môže ísť maximálnou rýchlosťou 250 km za hodinu
 3. 75 percent dĺžky tunela bolo vyhĺbených obrovskými vŕtacími strojmi, zvyšok pomocou výbušnín
 4. Maximálny sklon tunela je 0,12 percenta, najväčšie prevýšenie 550 metrov
 5. V tuneli sa nachádza 290 kilometrov železničných tratí, 250 transformačných staníc a 6-tisíc kilometrov káblov

Dátum vydania: 18.04.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook