Ford víťazom ceny Allianz Genius za bezpečnosť | Allianz - Slovenská poisťovňa

Ford víťazom ceny Allianz Genius za bezpečnosť

 1. Allianz udeľoval cenu Allianz Genius za bezpečnosť už po siedmy raz a tohtoročným víťazom sa stala automobilka Ford
 2. Model „Focus“ ponúka najdôležitejšie asistenčné systémy pre vodiča už v rámci triedy kompaktných vozidiel
 3. Výročnou cenou Allianz Genius za bezpečnosť oceňuje Allianz vynikajúce riešenia a technológie v oblasti zlepšení bezpečnosti na cestách

Allianz centrum pre technológie tento rok vybrala automobilku Ford ako víťaza ceny Allianz Genius za bezpečnosť za rok 2012. Táto cena je odmenou od bezpečnostných expertov za nápady a zlepšenia v oblasti bezpečnosti na cestách, ktoré tento rok prináša model „Focus“ v triede kompaktných automobilov. Na medzinárodnej výstave „Auto Mobil International“ v Lipsku odovzdal 4. júna Karsten Credem, CEO Allianz Global Automotive túto cenu Casparovi Dirkovi Hohagemu, členovi predstavenstva automobilky Ford zodpovednému za technológie.

Hneď po bezpečnostných pásoch sú asistenčné systémy pre vodiča najdôležitejšími pomocníkmi v prípade nehody,“ hovorí Karsten Crede. „Tohtoročný víťaz ceny Allianz Genius za bezpečnosť spravil nové bezpečnostné systémy dostupné pre široký okruh kupujúcich ich začlenením do modelu Ford Focus. Vôbec po prvýkrát sú takéto systémy ponúkané v tejto triede automobilov. To určite pomôže väčšiemu používaniu týchto systémov a celkovo tak zvýši bezpečnosť na cestách.

Sme nadšení, že sme získali cenu Allianz Genius za bezpečnosť. Táto prestížna cena v oblasti bezpečnosti potvrdzuje naše motto „one idea ahead“ (o myšlienku dopredu). Nechceme byť totiž len súčasťou pokroku, my ho chceme v oblasti bezpečnosti, inovačných technológií, kvality a udržateľnosti viesť. Tento náš záväzok potvrdzuje práve cena Allianz Genius za bezpečnosť,“ hovorí Casper Dirk Hohage.

Až 20 percentám nehôd je možné zabrániť

Výskumy Allianz centra pre technológie potvrdzujú tieto závery. Inteligentné asistenčné systémy zaručujú, že mnohým riskantným situáciám, od obyčajného parkovania až po čelné kolízie, je možné predísť. „Očakávame približne 20 percentný pokles materiálnych škôd na vozidlách, ktoré majú tieto bezpečnostné systémy a približne 10-percentný pokles nehôd, pri ktorých dôjde k ľudskému zraneniu,“ hovorí Christoph Lauterwasser, CEO Allianz centra pre technológie.

Ako tieto asistenčné systémy fungujú?

Systém City Stop: Laserový senzor monitoruje priestor medzi vozidlami. Ak hrozí riziko čelnej zrážky, vyvinie potrebný tlak na brzdy, aby skrátil brzdnú dráhu alebo ak šofér nereaguje, spustí núdzové brzdenie. Tento systém sa aktivuje pri rýchlosti nižšej ako 30 km za hodinu.

Parkovací asistenčný systém: Auto sa samo vmanévruje do paralelného parkovacieho miesta. Šofér musí použiť iba plynový a brzdný pedál a keď je to nutné aj radiacu páku. To uľahčuje parkovanie, najmä keď ja parkovacie miesto úzke.

Systém pre odhaľovanie slepých miest: Senzory monitorujú slepé miesta na ľavej a pravej strane vozidla. Ak je druhé vozidlo práve na slepom mieste, šofér je upozornený blikaním na spätných zrkadlách. To pomáha šoférom monitorovať miesta, ktoré sami nevidia, keď prechádzajú do iného pruhu.

Varovný systém pre opustenie pruhu s varovaním proti mikrospánku: Kamera sníma scenériu pred vozidlom. Ak šofér čelí riziku opustenia svojho pruhu náhle, zapne sa varovanie v podobe vibrácií na volante a vozidlo je navigované späť do svojho pruhu. Taktiež štýl jazdy a vodičova pozornosť sa neustále vyhodnocujú a v prípade nutnosti je šofér upozornený, aby si dal prestávku.

Asistent diaľkových svetiel: Systém automaticky zapne naplno diaľkové svetlá vždy, keď oproti nejde vozidlo, ktoré by čelilo riziku oslepenia.

Rozpoznávací systém dopravných značiek: Dopravné značky, ako napr. rýchlostný limit alebo zákazové značky, sa vodičovi zjavia aj na informačnom paneli v aute.

Dátum vydania: 20.06.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook