EU Brokers | Allianz - Slovenská poisťovňa

EU Brokers

Informácie pre zahraničných sprostredkovateľov, ktorí by chceli pracovať pre našu spoločnosť.

V zmysle zákona č. 186/2009 Z.z.o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení môže na území Slovenskej republiky vykonávať finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia zároveň finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia
viac
Allianz | Club