Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Riadne valné zhromaždenie akcionárov 

24. júna 2019

Výsledky hlasovania na riadnom valnom zhromaždení