Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Výplata plnenia získaného znížením základného imania spoločnosti