Elektronická korešpondencia šetrí klientom čas | Allianz - Slovenská poisťovňa

Elektronická korešpondencia šetrí klientom čas

Elektronická korešpondencia Allianz - SPS cieľom ušetriť svojim klientom čas a zjednodušiť vzájomnú komunikáciu, ponúka Allianz – SP službu elektronickej korešpondencie s poisťovňou. Dokumenty, ako napr. poistka, predpis poistného či oznámenie o likvidácii škodovej udalosti, tak budú klientovi chodiť priamo do elektronickej pošty. Táto služba je určená fyzickým osobám a zabezpečuje rýchly a účinný spôsob virtuálnej komunikácie medzi poisťovňou a jej klientom, navyše pre klienta je bezplatná. Stačí, aby klient vyplnil žiadanku, ktorá je dostupná na našich pobočkách alebo elektronicky na našej internetovej stránke a služba mu bude sprístupnená. Ďalšou možnosťou, ako získať túto službu, je vyžiadať si ju pri uzatváraní novej poistnej zmluvy a do zmluvy uviesť svoju e-mailovú adresu.

Súvisiace odkazy

Informácie a formulár na aktiváciu služby
Allianz | Club