Táto služba je šetrná
k životnému prostrediu.

Elektronická korešpondencia

Elektronická korešpondencia je bezplatná služba, prostredníctvom ktorej vám budeme zasielať korešpondenciu elektronickou formou na vami zadanú elektronickú adresu. List je zasielaný ako príloha elektronickej správy vo formáte PDF. V prípade, že si zvolíte pre službu heslo, tak príloha bude skomprimovaná programom WinZip a zabezpečená týmto heslom.

Založenie služby prostredníctvom tejto žiadosti sa vzťahuje na všetky vaše poistné zmluvy a tiež každú novozaloženú poistnú zmluvu. Zmena elektronickej adresy alebo hesla, prípadne zrušenie služby sa po vykonaní bude vzťahovať na všetky vaše poistné zmluvy, pre ktoré bola služba dojednaná.

Veríme, že vám táto služba uľahčí komunikáciu s našou spoločnosťou.

Žiadosť k službe Elektronickej korešpondencie
Žiadam o
Nonstop infolinka 0800 122 222