Orgány spoločnosti - dozorná rada | Allianz - Slovenská poisťovňa

Dozorná rada

Meno
Funkcia
Petros Papanikolaou
predseda dozornej rady
Martin Wricke
člen dozornej rady
Jochen Alexander Haug
člen dozornej rady
Susanne Irena Doboczky
členka dozornej rady
Katarína Janáková
členka dozornej rady
Ľudovít Baranček
člen dozornej rady

 

Súvisiace odkazy

 
Informácie o Allianz - Slovenskej poisťovni
Allianz | Club