Do roku 2050 sa počet ľudí s demenciou strojnásobí | Allianz - Slovenská poisťovňa

Do roku 2050 sa počet ľudí s demenciou strojnásobí

 1. Počet ľudí s demenciou sa do roku 2050 strojnásobí
 2. Ročné náklady spojené s chorobou stúpnu na viac ako 450 miliárd eur
 3. Na 100 práceschopných obyvateľov bude pripadať až 5 ľudí chorých na demenciu

Podľa najnovšej štúdie spoločnosti Allianz o demografickom vývoji sa počet ľudí s demenciou do roku 2050 až strojnásobí, a to hlavne kvôli neustálemu predlžovaniu veku. Bez účinných liekov sa počet chorých na túto chorobu vyšplhá zo súčasných 36 miliónov na viac než 115 miliónov, čo zodpovedá dnešnému súčtu všetkých obyvateľov Španielska a Francúzska. Na Slovensku trpí najčastejšou formou demencie, Alzheimerovou chorobu 60-tisíc obyvateľov, pričom toto číslo sa do roku 2050, podobne ako vo zvyšku Európy, viac ako strojnásobí.

Dôsledky na ekonomiku

Dôsledky tejto choroby na národné hospodárstvo sú obrovské a pokiaľ berieme do úvahy starostlivosť, ktorú chorým zabezpečujú rodinní príslušníci, môžu stúpnuť až na viac ako 450 miliárd eur,“ tvrdí Michael Heise, hlavný ekonóm skupiny Allianz. Na Slovensku sa táto choroba dotýka niekoľkých desiatok tisíc opatrovateľov a rodinných príslušníkov, ktorí sa o postihnutých starajú. „Je preto absolútne nutné posilniť nielen výskum a včasnú diagnostiku tejto choroby, ale taktiež vývoj alternatívnych spôsobov starostlivosti o ľudí, ktorí ňou trpia, aby sme im mohli ponúknuť nielen kvalitnú liečbu, ale aj kvalitné poistenie,“ zdôrazňuje Heise.

Do budúcnosti sa podľa demografickej štúdie Allianz zmení tiež pomer medzi chorými na demenciu a práceschopnými ľuďmi. Zatiaľ čo dnes pripadajú na 100 práceschopných obyvateľov vo veku 15 až 64 rokov dvaja chorí, uprostred tohto storočia už by ich mohlo byť päť.

Globálny trend

Tradovalo sa, že demencia je chorobou priemyselne vyspelých západných krajín. Posledné výskumy však ukázali, že výskyt tejto choroby v rozvojových štátoch bol výrazne podhodnotený. Iba v Ázii by mohlo v roku 2050 trpieť demenciou takmer 61 miliónov obyvateľov a v samotnej Číne dokonca viac ako vo všetkých priemyselne vyspelých krajinách dohromady. V Európe sa počet chorých do polovice storočia takmer zdvojnásobí z dnešných 10 miliónov na 19 miliónov, pričom 15 miliónov ich bude žiť v dnešnej Európskej únii.

Demencia je závažná mozgová choroba, zapríčinená degeneratívnymi zmenami v mozgovom tkanive. Jej prejavom je napr. Alzheimerova choroba. Väčšinou sa prejavuje nad 60 rokov. Príznakom je zmena osobnosti, postihnutá býva najskôr krátkodobá a neskôr aj dlhodobá pamäť. Pretože je demencia zložitá téma pre všetky subjekty – štáty, spoločnosti a jednotlivcov, stáva sa dôležitou výzvou tiež poistenie. Allianz – Slovenská poisťovňa kryje Alzheimerovu chorobu v rámci poistenia kritických chorôb.

Dátum vydania: 05.01.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook