10 najväčších chýb žien pri zabezpečení na starobu | Allianz - Slovenská poisťovňa

10 najväčších chýb žien pri zabezpečení na starobu

„Karolína stretla Michala ešte na vysokej škole. Po jej skončení sa zobrali a zanedlho priviedli na svet tri krásne deti. Keďže starostlivosť o ne a ich výchova dávali obom poriadne zabrať, Karolína zostala v domácnosti a Michal pracoval, aby mala rodina z čoho žiť. To, čo zarobil, stačilo síce na slušnú životnú úroveň rodiny, ale nie na tvorbu úspor. Keď deti odrástli, šťastné manželstvo sa skončilo a Michal sa s Karolínou rozviedol. Tá si až vtedy, vo svojich 54 rokoch, uvedomila, že to na starobu bude mať sama s penziou veľmi ťažké.“

Aj pre neustále sa zvyšujúcu mieru rozvodov v spoločnosti sa čoraz častejšie stretávame s podobnými prípadmi. Až pri spätnom pohľade si Karolína uvedomila, že sa dopustila mnohých chýb, ktoré ju pripravili o pokojnú a dôstojnú starobu. Experti zo skupiny Allianz preto pripravili zoznam desiatich najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťajú ženy pri plánovaní svojej staroby a zabezpečení dôchodku:

1. „Môj manžel zarába veľmi slušne, takže som zabezpečená aj ja.“

Buďte opatrná. Miera rozvodovosti sa neustále zvyšuje, približne každá druhá svadba sa aj na Slovensku dnes končí rozvodom. Nespoliehajte sa preto na skutočnosť, že manžel sa o vás na starobu postará.

2. „O podobné záležitosti sa nestarám. Nejako to už dopadne.“

Tento prístup sa môže neskôr ženám značne vypomstiť. Vzhľadom na komplikovanosť dôchodkových systémov a neustále zmeny v nich, je dobré sa o svoj dôchodok zaujímať a vždy vedieť, v akom stave sa vaše úspory práve nachádzajú.

3. „Mám len 30 rokov, myslieť na dôchodok je ešte priskoro.“

To je chyba. Čím dlhšie na dôchodok sporíte, tým je neskôr vyšší, pričom výška príspevku nie je až taká dôležitá. Preto začnite sporiť čím skôr, aj keď len malými čiastkami.

4. „Pracujem len na čiastočný úväzok alebo ako brigádnička.“

Nízky príjem spravidla znamená nízku penziu. Je preto výhodné myslieť aj na doplnkový zdroj príjmov na starobu, ako sú napr. dôchodkové fondy či životné poistenie.

5. „Vychovávam deti, štát mi to v starobe vráti.“

Výchova detí môže byť neskôr zohľadnená vo veku odchodu do dôchodku alebo vo výške penzie, no nemusí to byť pravidlom. No buďte obozretné, platí to zväčša len do určitého veku dieťaťa a výhody z toho vyplývajúce vám dôstojnú starobu nezaručia.

6. „Je pre mňa veľmi ťažké opätovne sa začleniť do pracovného procesu.“

Pre ženy po materskej dovolenke, hlavne tej dlhodobejšej, môže byť opätovné začlenenie do pracovného procesu na rovnakej pozícii mnohokrát veľmi náročné. Uspokoja sa preto často s nižšie platenou prácou alebo prácou na čiastočný úväzok. To neskôr pre ne znamená nižší dôchodok. Snažte sa preto vrátiť do práce čím skôr a na pozíciu, ktorú ste predtým dosiahli.

7. „Vek odchodu do dôchodku je už neďaleko, takže na penziu si sporiť už nemusím.“

V dnešnej dobe štát neustále predlžuje vek odchodu do dôchodku v dôsledku nepriaznivých demografických zmien. Takže aj napriek tomu, že máte vyše 50 rokov, sa vám môže stať, že na penziu sa tak skoro nedostanete. A nezabúdajte, že každý mesiac, o ktorý odídete do dôchodku skôr ako je stanovené, sa podpíše na výške vašej penzie.

8. „Nepracujem, lebo sa starám o chorých rodičov, neskôr mi to štát zohľadní.“

Mali by ste si skontrolovať, aké presné pravidlá platia pre váš dôchodok, ak sa staráte o chorých príbuzných. Často sa stáva, že sa berie do úvahy nielen dĺžka, ale aj úroveň starostlivosti.

9. „Finančná kríza znehodnotila investície do akcií, do akciových fondov sa už neoplatí investovať.“

Pre mladých ľudí je stále výhodné mať vo svojom investičnom portfóliu akciové fondy. Ak aj akcie v krátkodobom horizonte klesajú, v dlhodobej perspektíve sa táto strata obnoví a prinesie zisk.

10. „Vystačím si aj s menším dôchodkom, sporiť nepotrebujem.“

Starať sa o domácnosť, platiť účty a nákup potravín môže byť pre jedného človeka veľmi náročné. Je preto dôležité mať na starobu odložené úspory, najlepšie v dôchodkovom zabezpečení či životnej poistke.

Dátum vydania: 11.05.2012

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook