Costa Concordia je najväčšou lodnou haváriou v roku 2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa

Costa Concordia je najväčšou lodnou haváriou v roku 2012

 1. V roku 2012 stroskotalo 106 lodí, najväčšou bola Costa Concordia, ktorá sa potopila 13. januára 2012
 2. Najviac lodných havárií je v oblasti južnej Číny a juhovýchodnej Ázie
 3. Najčastejšou príčinou potopení sú ľudské zlyhania

Rok od stroskotania výletnej lode Costa Concordia vychádza nová štúdia skupiny Allianz venovaná námornej doprave v roku 2012. Ako sa v nej uvádza, za posledných 12 mesiacov (do 25. novembra 2012) sa potopilo 106 dopravných lodí, čo je o 27 percent menej ako priemer 146 potopených lodí ročne. Napriek tomuto dlhodobému klesajúcemu trendu, za ktorý vďačíme novým bezpečnostným technológiám, tréningom či zavedenej regulácii, najdôležitejšou výzvou pre lodný priemysel zostávajú ľudské zlyhania.

 

Najčastejšou príčinou strát je stroskotanie

Rok 2012 sa v lodnej doprave vyznačoval dvomi veľkými nehodami zo začiatku roka, prvou z nich bolo potopenie lode Costa Concordia 13. januára a druhou potopenie trajektu Rabaul Queen pri pobreží Papue - Novej Guinei 2. februára, pričom obe nehody spôsobili aj straty na životoch. Podľa štúdie, stroskotanie bolo najčastejšou príčinou strát v minulom roku (49 percent), nasleduje narazenie na plytčinu či stret s pevným predmetom (22 percent). Kolízie medzi dvoma loďami ako v prípade Baltic AceCorvus J neboli veľmi časté (6 percent).

S 30 prípadmi lodných havárií, oblasťou, v ktorej sa odohral až dvojnásobný počet nehôd, zostáva v roku 2012 more okolo južnej Číny, Indočíny, Indonézie a Filipín. Lodné nehody sa častejšie stávajú aj vo východnom Stredomorí a v Čiernom mori (15 nehôd v roku 2012) a okolo Japonska, Kórey a severnej Číny (10 havárií).

 

Ľudské zlyhania sú stále kľúčovým faktorom

Štúdia taktiež zdôrazňuje, že ľudské zlyhania sú stále najčastejšou príčinou lodných katastrof. Únava, ekonomický tlak a slabý výcvik sú dôvody na znepokojenie. Sven Gerhard zo skupiny Allianz vysvetľuje: „Pre niektorých majiteľov komerčných lodí, špeciálne v odvetví tankerov a veľkých kontajnerových lodí, zostáva málo finančných prostriedkov na údržbu lodí a výcvik posádky."

Preto sa aj nová regulácia zameriava na problém ľudských zlyhaní. Námorná konvencia o práci (Maritime Labor Convention) z roku 2006, ktorá prichádza do platnosti v roku 2013, pomôže zvýšiť bezpečnosť najmä prostredníctvom dôrazu na starostlivosť a pracovné podmienky ľudí pracujúcich na lodiach. Vo všeobecnosti, lode prepravujúce pasažierov sú stále v pozornosti Medzinárodnej námornej organizácie (International Maritime Organisation) a spoločností prevádzkujúcich výletné lode. Spoločným cieľom je neustále sprísňovanie regulácií a pokračujúce zlepšovanie operačných postupov.

Dátum vydania: 08.01.2013

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook