Celoročné cestovné poistenie stále atraktívnejšie | Allianz - Slovenská poisťovňa

Celoročné cestovné poistenie stále atraktívnejšie

Allianz - Slovenská poisťovňa ponúka pre cesty do zahraničia cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov ako jediná na slovenskom trhu. Ďalšie zložky poistenia kryjú všetky bežné riziká, ktoré sa môžu vyskytnúť počas letnej dovolenky v zahraničí. Každý rok sa tiež zvyšuje počet klientov, ktorí si chcú uľahčiť prípravu na cestu a uzatvárajú si celoročné cestovné poistenie, ktoré dnes tvorí už 30 percent z celkového prijatého poistného v cestovnom poistení.

Podľa doterajších skúseností poisťovne sa výška vyplatených náhrad z cestovného poistenia pohybuje od niekoľko tisíc po niekoľko miliónov korún. Komplexné cestovné poistenie pritom vyjde dospelú osobu len približne 40 Sk na deň, dieťa ešte menej. Najvyššia poistná udalosť hradená z cestovného poistenia dosiahla výšku 11 miliónov korún, pričom klient zaplatil za celoročné cestovné poistenie (svet) len 6 800 Sk.

Najčastejšími poistnými udalosťami, s ktorými sa stretáva poisťovňa počas letnej sezóny, sú žalúdočné a tráviace problémy (náklady cca 5 tisíc Sk), chrípka a zápal priedušiek s vysokými horúčkami (náklady cca 5 tisíc Sk), alergická reakcia na slnko (náklady od 2 do 5 tisíc Sk) a akútne zubné ošetrenie (náklady od 5 do 10 tisíc Sk).
Klienti tiež oceňujú pri cestovnom poistení výraznú pomoc asistenčnej služby Elvia, s ktorou komunikujú v slovenskom jazyku a ktorá zabezpečuje nielen komunikáciu s lekármi, ale preplatí aj všetky náklady, či zabezpečí najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie a prevoz na Slovensko.

Po minuloročnom vstupe do Európskej únie majú všetci občania Slovenska, ktorí majú zdravotné poistenie, nárok na zdravotnú starostlivosť ak dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia a nie je možné liečbu odložiť do návratu na Slovensko. Ani touto zmenou neklesol význam komerčného cestovného poistenia. Po uplynulej letnej i zimnej sezóne môžeme jednoznačne konštatovať, že táto zmena nemala negatívny vplyv na predaj cestovného poistenia Allianz – Slovenskej poisťovne.

Dátum vydania: 11.05.2005

Kontakty pre novinárov

 • Lucia Muthová
  hovorkyňa, riaditeľka odboru firemnej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3114
  e-mail:

 • Helena Kanderková
  špecialistka externej komunikácie
  Tel.: +421.2.5963 3104
  e-mail:
Youtube Facebook