Úraz | Cestovné poistenie

Poistenie úrazu k cestovnému poisteniu

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poisteniePri cestách do zahraničia alebo pri dovolenke na Slovensku si môžete v rámci cestovného poistenia pripoistiť poistenie úrazu. Úrazové pripoistenie zabezpečí finančné odškodnenie v prípade trvalých následkov v dôsledku úrazu, resp. odškodnenie pozostalých v prípade úrazu s následkom úmrtia.

Predmet poistenia úrazu:

  • trvalé následky poisteného v dôsledku úrazu
  • smrť poisteného v dôsledku úrazu

Pripoistenie úrazu si môžete zvoliť, keď uzatvárate online cestovné poistenie. Úrazové poistenie pre cesty do zahraničia si môžete uzatvoriť aj cez sms poistenie na čísle 6611.

Limity poistného krytia

trvalé následky v dôsledku úrazu
20 000 eur
smrť v dôsledku úrazu
10 000 eur

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu je platná momentom zaplatenia.

Nonstop infolinka 0800 122 222