Rady pred cestou na dovolenku

Rady pred cestou do zahraničia

Chystáte sa na zahraničnú dovolenku alebo služobnú cestu? Je dobré pripraviť sa vopred, aby vás nič neprekvapilo. Ponúkame vám preto niekoľko overených rád pre cestovateľov.

 

Informácie

Zistite si čo najviac informácií o krajine a lokalite, kam cestujete – okrem atrakcií a kultúrnych pamiatok či možností športovania sa informujte hlavne o podnebí, resp. zvyčajnom počasí v čase vášho pobytu, stravovacích zvyklostiach, chorobách, ktoré sa v krajine vyskytujú a iných potenciálnych problémoch. Overte si (na stránkach Ministerstva zahraničných vecí SR), či v krajine, resp. lokalite vášho pobytu, nehrozí vojnový konflikt alebo teroristický útok.

Taktiež si overte, ktoré sú požadované doklady na vstup do krajiny – či je potrebný pas alebo postačí občiansky preukaz, či sú potrebné víza, medzinárodný očkovací preukaz. Ak idete autom alebo si ho plánujete prenajať, či stačí štandardný vodičský preukaz, alebo je potrebné dať si vystaviť medzinárodný vodičský preukaz.

Urobte si odhad rozpočtu – s určitou rezervou na neočakávané udalosti. Zvážte, či sa v mieste vášho pobytu bude dať platiť kreditnou či platobnou kartou, či sa budú dať meniť peniaze. Ak máte pochybnosti, zoberte si aj určitú hotovosť v miestnej mene, prípadne cestovné šeky.

Zistite si núdzové čísla v krajine vášho pobytu, resp. krajinách, cez ktoré budete prechádzať (polícia, záchranná služba, hasiči, horská služba, prípadne integrovaný záchranný systém, kontakt na Zastupiteľský úrad SR v krajine pobytu).


UŽITOČNÉ ODKAZY:
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.mzv.sk/

Doklady

Urobte si dve fotokópie hlavnej stránky pasu, ako aj strany, na ktorej máte víza (ak sú potrebné pre príslušnú krajinu). Jednu uschovajte u rodinného príslušníka alebo priateľa, ktorý s vami necestuje a presvedčte sa, či v prípade nutnosti môže poslať faxom potrebnú fotokópiu pasu príslušnému orgánu alebo k vám do hotela.


Zabezpečte si dve fotokópie cestovného poistenia. Jednu si uschovajte a druhú opäť odovzdajte rodinnému príslušníkovi alebo priateľovi, ktorý ostáva doma. Urobte si aj fotokópie cestovných šekov, ak ich beriete so sebou a majte ich u seba, ale na inom mieste ako originál.

Mám?

  • Cestovný doklad (pas / občiansky preukaz)
  • doklady k motorovému vozidlu
  • cestovné lístky, letenky
  • voucher, doklad od cestovnej kancelárie
  • cestovné poistenie, poistenie motorového vozidla (tzv. Zelená karta), telefónne číslo na asistenčnú spoločnosť

Batožina

Pripravte si na cestu elektrický adaptér, ktorý možno použiť v danej krajine, prípadne univerzálny adaptér, ako aj elektrické zariadenia (napríklad mobilný telefón, notebook, nabíjačka na batérie).

Predtým, ako zavriete kufor, skontrolujte, čo sa v batožine nachádza. Najjednoduchším riešením je vyložiť všetky veci na stôl alebo na posteľ a urobiť si fotografiu všetkých vecí, ktoré si so sebou beriete. Fotografiu nechajte uschovanú doma na bezpečnom mieste. Môže vám to pomôcť napríklad pri preukazovaní nárokov z poistenia batožiny v prípade jej straty alebo zničenia.

Informujte sa o bezpečnostných predpisoch pri leteckej preprave, ktoré predmety nie je dovolené brať na palubu lietadla (vo všeobecnosti všetko, čo môže slúžiť ako zbraň vrátane vreckových nožíkov, pilníkov na nechty, ale aj fliaš s tekutinami s obsahom viac ako 1 dl). Tieto zabaľte do kufra, inak vám budú pri bezpečnostnej kontrole na letisku odobraté. Dostatočne výrazne označte svoje kufre a nenechávajte ich bez dozoru. Naplánujte si príchod na letisko v dostatočnom predstihu, aby ste sa vyhli zbytočnému stresu.

Zdravie

Uistite sa, že váš zdravotný stav je vyhovujúci vzhľadom na pripravovanú cestu, ktorú ste si naplánovali, ako aj na aktivity, ktoré sa chystáte uskutočniť (napr. rôzne druhy športov). V prípade, ak sa chystáte na dlhšiu cestu a liečite sa na chronickú chorobu, navštívte vopred svojho lekára, aby ste sa uistili, že je vaša choroba stabilizovaná a umožňuje vám cestu podniknúť.

Zistite si, či nepotrebujete nejaké očkovanie proti ochoreniam, ktoré sú rozšírené v danej oblasti. Odporúčame si tiež preveriť účinnosť vášho protitetanového očkovania (ak ste boli na očkovaní pred viac ako 10 rokmi, dajte sa preočkovať) a prípadne sa nechajte zaočkovať proti žltačke.

Preventívne navštívte zubára. Bolesť zubov dokáže dokonale znepríjemniť každú dovolenku.

V prípade, že pravidelne užívate lieky, skontrolujte, či ich máte dostatok na celý pobyt a zistite si, či je potrebné ich nahlásiť na hraniciach pri vstupe do krajiny. Informujte sa, aké špecifické lieky sa odporúčajú brať do danej krajiny – napríklad preventívne užívanie antimalarík, lieky proti črevným infekciám a pod.

Zosumarizujte a poznačte si, akými zdravotnými problémami trpíte (alergie, hemofília, diabetes, epilepsia a pod.). Túto informáciu je dobré nosiť priloženú pri vašich osobných dokladoch, kde majte aj informáciu o vašej krvnej skupine.

Počas vášho pobytu v zahraničí kontaktujte vždy pri hospitalizácii alebo vážnejších zdravotných problémoch asistenčnú službu. Takisto v prípade, ak máte zdravotný problém a máte pocit, že Vám nie je poskytovaná potrebná zdravotná starostlivosť.

Odporúčané lieky a zdravotnícky materiál do Vašej cestovnej lekárničky: liek proti horúčke (acylpirin, paralen a pod.), liek proti bolesti, liek proti hnačkovému ochoreniu, liek proti nevoľnosti a zvracaniu (pre deti všetko v príslušnej liekovej forme), očná masť, resp. kvapky pri zápale spojiviek, masť či sprej na popálenú kožu, dezinfekčný prostriedok na rany, gel alebo masť na kožnú alergickú reakciu pri bodnutí hmyzom, náplasť s vankúšikom na otlaky, obväz gázový a elastický.

Cestovanie autom

Ak cestujete autom, pripravte a prekontrolujte si všetky potrebné doklady – vodičský preukaz, pas, resp. občiansky preukaz, Zelenú kartu (t. j. medzinárodné potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla), technický preukaz. Odporúčame havarijné poistenie s územnou platnosťou pre krajiny, do ktorých cestujete. Pripravte si vopred trasu, nezabudnite mapu, prípadne dobrý navigačný systém.

Poistenie

Uzavrite si cestovné poistenie, motoristi by nemali zabudnúť na povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom (toto poistenie je povinné prakticky v celom civilizovanom svete – v Európe a niekoľkých ďalších krajinách Stredomoria vám stačí tzv. Zelená karta, ktorú dostanete spolu s vaším potvrdením o zaplatení povinného zmluvného poistenia a havarijné poistenie.

Overte si, či máte poistenie bytu a domácnosti (zariadenie, osobné veci) – vykrádanie bytov či škody spôsobené unikajúcou vodou sú časté práve v čase dovoleniek. Presvedčte sa, či je funkčné požadované zabezpečovacie zariadenie.


Uistite sa, že vaše cestovné poistenie je platné a pokrýva celú dĺžku pobytu a že platí pre územie, kam cestujete. Ak budete v rámci dovolenky športovať, informujte sa, či tieto športy nie je potrebné pripoistiť. Počas cestovania a pobytu v zahraničí noste vždy pri sebe aj kartičku s kontaktom na asistenčnú službu, resp. uložte si kontakt do mobilného telefónu. Informujte vašich spolucestujúcich, prípadne aj príbuzných doma o vašom poistení a dajte im tiež kontakt na asistenčnú spoločnosť.

Súvisiace odkazy

Dôležité rady počas vášho pobytu v zahraničí
Nonstop infolinka 0800 122 222