Európska únia | Cestovné poistenie

Komerčné cestovné poistenie po vstupe do EÚ

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poistenieVstup Slovenska do Európskej únie priniesol občanom Slovenskej republiky niekoľko pozitívnych dopadov ohľadne zdravotného poistenia pri cestovaní do zahraničia v rámci štátov Európskej únie. Každá osoba, ktorá je zdravotne poistená v Slovenskej republike, má v krajinách EÚ nárok na zdravotnú starostlivosť, ak príde k ohrozeniu zdravia alebo života a začiatok liečby nie je možné odložiť po návrate na Slovensko. Nutnú, neodkladnú liečbu hradí príslušná zdravotná poisťovňa, pri rovnakých podmienkach ako je hradená domácim poistencom navštíveného štátu.

Prakticky to znamená tie isté poplatky a v rovnakej výške ako miestni občania. Poplatky v zahraničí sú najmä u našich západných susedov vyššie ako v systéme štátneho zdravotníctva na Slovensku. Len kvôli spoluúčasti a úhrade časti nákladov na lieky môžete v zahraničí siahnuť do vrecka oveľa hlbšie ako na Slovensku. Nezabúdajte na prípadný prevoz späť na Slovensko v prípade, že utrpíte vážnejší úraz vyžadujúci dlhšiu hospitalizáciu, ktorý si hradíte pri Európskej karte zdravotného poistenia na vlastné náklady. Uvedené nedostatky krytia liečebných nákladov Európskej karty zdravotného poistenia (EHIC) zdravotných poisťovní, tak naďalej prenechávajú široké pole pôsobnosti pre komerčné cestovné poistenie.

Prečo si uzatvoriť komerčné cestovné poistenie?

  • Pri hospitalizácii sa vo väčšine štátov Európskej únie hradia nemocničné poplatky, resp. spoluúčasť, ktorá nie je zdravotnými poisťovňami hradená.
  • V zdravotnom poistení nie je zahrnutá repatriácia (prevoz do vlasti) späť na Slovensko
  • Asistenčné služby sú zahrnuté výhradne len v komerčnom cestovnom poistení. Klienti ich ocenia, najmä ak sa ocitnú vo vážnom zdravotnom stave a nebudú schopní komunikácie s lekárom, rovnako môžu nastať problémy vďaka jazykovej bariére. Asistenčné služby zahŕňajú tiež zabezpečenie primeraného zdravotníckeho zariadenia bez ohľadu na to, či je potrebné, vzhľadom na zdravotný stav klienta, využiť štátne alebo súkromné zdravotnícke zariadenie.
  • V niektorých štátnych zdravotníckych zariadeniach sa môže stať, že vám pri hospitalizácií nebude možné poskytnúť starostlivosť, ktorú vyžaduje váš zdravotný stav (máme na mysli najmä vybavenosť potrebnými prístrojmi, o pod.)

Súvisiace odkazy

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu
Rady pred dovolenkou v zahraničí alebo služobnou cestou
Dôležité rady počas vášho pobytu v zahraničí
Nonstop infolinka 0800 122 222