Záchranná činnosť | Cestovné poistenie

Pátranie a záchrana k cestovnému poisteniu

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poisteniePoistenie nákladov na záchrannú činnosť uzatvorené k cestovnému poisteniu do zahraničia kryje náklady spojené so záchrannou činnosťou v horskej oblati.

Za záchrannú činnosť sa pri cestovnom poistení platnom v zahraničí považuje vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni.

Úkony v dôsledku zranenia alebo ochorenia sú v zahraničí kryté z poistenia liečebných nákladov.

Pri cestách na Slovensku sa za záchrannú činnnosť považuje:

  • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
  • poskytovanie prvej pomoci
  • preprava k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
  • preprava k najbližsiemu zdravotníckemu zariadeniu

Poistné plnenie poskytujeme do výšky 16 600 EUR.

Poistenie nákladov na záchrannú činnosť si jednoducho zvolíte, keď uzatvárate online cestovné poistenie.

Pre územie Slovenska môžete využiť zjednodušené online poistenie do hôr, ktoré si môžete uzatvoriť aj cez sms poistenie.

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu je platná momentom zaplatenia.

Nonstop infolinka 0800 122 222