Liečebné náklady v zahraničí | Cestovné poistenie

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Ocenenie Zlatá minca 2016 - 1. miesto v kategórii Cestovné poisteniePoistenie liečebných nákladov je základ každého cestovného poistenia a chráni poisteného za hranicami podobne, ako na Slovensku povinné, verejné zdravotné poistenie.

Poistenie kryje nevyhnutné náklady, ktoré poistenej osobe vzniknú pri ceste do zahraničia a ktorých príčinou je:

   • úraz
   • náhle ochorenie
   • úmrtie

   Poistením liečebných nákladov je kryté:

   • lekárske ošetrenie
   • lieky a liečebné prostriedky
   • hospitalizácia vrátane dopravy
   • neodkladná diagnostika, liečba a operácia
   • nutné zubné ošetrenie
   • obstaranie alebo oprava zdravotných pomôcok zničených alebo poškodených pri úraze
   • záchranná činnosť súvisiaca so zranením alebo ochorením
   • pobyt blízkej osoby pri hospitalizácii poisteného
   • prevoz späť do vlasti

   Aj keď dôsledky terorizmu nie sú štandardne poistením kryté, do stanovenej sumy kryjeme aj liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu.

   Limity poistného krytia

   liečebné náklady v zahraničí (nelimitované krytie)
   bez obmedzenia
   liečebné náklady Europa Basic (limitované krytie) UPOZORNENIE: nekryje vykonávanie zimných športov
   80 000 eur
   preprava a ubytovanie osoby v prípade hospitalizácie poisteného
   1 200 eur (ubytovanie 100 eur / deň)
   preprava osôb mladších ako 15 rokov v prípade hospitalizácie poisteného
   1000 eur
   náklady spojené so zabezpečením dioptrických, ortopedických alebo protetických pomôcok
   170 eur
   liečebné náklady vzniknuté v dôsledku teroristického činu
   50 000 eur
   akútne zubné ošetrenie
   335 eur

   Zmluva uzavretá prostredníctvom internetu je platná momentom zaplatenia.

   Nonstop infolinka 0800 122 222