Nadštandardná batožina | Cestovné poistenie

Nadštandardné poistenie batožiny

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poisteniePoistenie batožiny vám v rámci cestovného poistenia do zahraničia zabezpečí finančnú náhradu za poškodené, odcudzené alebo stratené veci počas trvania poistenej cesty. Možnosť nadštandardného poistenia batožiny vám zabezpečí vyššie finančné krytie.

Predmet poistenia batožiny:

  • osobné veci
  • cennosti
  • elektronické a optické prístroje
  • športové potreby

Nadštandardné poistenie batožiny si jednoducho zvolíte, keď uzatvárate online cestovné poistenie.

Limity poistného krytia

na jednu poistnú udalosť celkom
3 000 eur (pri krádeži vlámaním do motorového vozidla 335 eur), z toho
osobné veci
3000 eur
cennosti
850 eur
elektronické a optické prístroje
850 eur
športové potreby
850 eur

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu je platná momentom zaplatenia.

Nonstop infolinka 0800 122 222