Batožina | Cestovné poistenie

Poistenie batožiny k cestovnému poisteniu

Ocenenie Zlatá minca 2015 - 1. miesto v kategórii Cestovné poisteniePoistenie batožiny vám v rámci cestovného poistenia do zahraničia zabezpečí finančnú náhradu za poškodené, odcudzené alebo stratené veci počas trvania poistenej cesty.

Predmet poistenia batožiny:

  • osobné veci
  • cennosti
  • elektronické a optické prístroje
  • športové potreby


Batožinu si môžete pre cesty do zahraničia poistiť, keď uzatvárate online cestovné poistenie. V prípade, ak máte záujem o vyššie poistné krytie vašej batožiny, môžete si pripoistiť nadštandardné poistenie batožiny. Poistenie batožiny do zahraničia si môžete uzatvoriť aj cez sms poistenie na čísle 6611.

Limity poistného krytia

na jednu poistnú udalosť celkom
1 000 eur (pri krádeži vlámaním do motorového vozidla 335 EUR), z toho
osobné veci
1000 eur
cennosti
500 eur
elektronické a optické prístroje
500 eur
športové potreby
500 eur

Zmluva uzatvorená prostredníctvom internetu je platná momentom zaplatenia.

Nonstop infolinka 0800 122 222