Cestovné poistenie pre hráčov golfu | Allianz - Slovenská poisťovňa
Cestovné poistenie pre hráčov golfu

Cestovné poistenie pre hráčov golfu

Pre hráčov golfu ponúka Allianz - Slovenská poisťovňa komplexný program celoročného cestovného poistenia.


Cestovné poistenie je určené pre širokú verejnosť a ponúka poistnú ochranu s osobitou kombináciou krytia golfových rizík aj pre územie SR s výnimkou liečebných nákladov a doplnkových asistenčných služieb.

Poistenie sa dojednáva ako celoročné na 12 mesiacov od začiatku poistenia s neobmedzeným počtom ciest, pričom poistenie sa vzťahuje vždy len na prvých 35 dní každej cesty počas poistnej doby.

Poistenie liečebných nákladov, batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu zahŕňa:

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí vrátane základných asistenčných služieb
  • Rozšírené poistenie batožiny vrátane cenností, elektronických a optických prístrojov, športových potrieb a golfového náradia
  • Úrazové poistenie pre prípad smrti v dôsledku úrazu a trvalých následkov v dôsledku úrazu
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému na zdraví a na veci

Doplnkové a asistenčné služby zahŕňajú:

  • Právnu pomoc, pomoc pri strate dokladov, technickú asistenciu, ako aj plnenie pri oneskorenom dodaní batožiny leteckým dopravcom

Golfové poistenie zahŕňa:

  • Poistenie Hole in One - poistenie nákladov na jednorázové pohostenie po dosiahnutí Hole in One
  • Poistenie poškodenia golfovej palice
  • Poistenie zapožičania golfového náradia
  • Poistenie poplatkov golfového turnaja

Podrobnejšie informácie, limity poistného plnenia a výšku spoluúčasti nájdete v príslušných poistných podmienkach.

Celoročné cestovné poistenie je možné využiť aj pre turistické cesty, zimné športy a služobné cesty. Vybrať si môžete z dvoch geografických zón: Európa vrátane Turecka + SR alebo Svet + SR.

 

Doplňujúce informácie a dokumenty k cestovnému poisteniu pre hráčov golfu

Archív

Allianz | Club