Poistenie na služobné cesty | Allianz - Slovenská poisťovňa
Cestovné poistenie na služobné cesty

Cestovné poistenie na služobné cesty

Ak vysielate zamestnancov na služobné cesty do zahraničia, v zmysle zákona o cestovných náhradách máte povinnosť uzavrieť pre nich poistenie liečebných nákladov, prípadne ďalšie pripoistenia.


Aké formy poistenia vám ponúkame:

  • individuálne poistenie uzatvárané jednotlivo na každú cestu; poistenie je možné si uzavrieť aj online
  • rámcová zmluva s elektronickým prihlasovaním jednotlivých ciest a mesačným zúčtovaním poistného
  • skupinové celoročné/paušálne poistenie (bez nahlasovania jednotlivých ciest - vhodné pri častých resp. dlhodobých pracovných cestách)
  • krátkodobé alebo celoročné individuálne poistenie

Podľa vybraného rozsahu krytia produkt obsahuje:

  • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí a základné asistenčné služby
  • Poistenie batožiny
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Úrazové poistenie
  • Doplnkové asistenčné služby - pomoc pri strate dokladov, doprava náhradného pracovníka, právna pomoc a pod.

Podrobnejšie informácie, limity poistného plnenia a výšku spoluúčasti nájdete v príslušných poistných podmienkach. 

Individuálne cestovné poistenie pre zamestnancov môžete uzatvoriť aj priamo prostredníctvom internetu.
 

Doplňujúce informácie a dokumenty k cestovnému poisteniu na služobné cesty

Archív

Allianz | Club