Bonusy k programu Moja Farbička | Allianz - Slovenská poisťovňa

Bonusy k programu Moja Farbička

Výška vernostného bonusu platná od 1.1.2020 a fond, ktorého vernostné podielové jednotky sa budú nakupovať.

 

Sledované obdobie
Frekvencia priznania vernostného bonusu
Výška vernostného bonusu*
1 až 5 rokov
po 5 rokoch
1,00 %
6 až 10 rokov
po 5 rokoch
1,50 %
11 až 19 rokov
ročne
1,75 %
20 a viac rokov
ročne
2,00 %

* Výška vernostného bonusu je stanovená ako percento sumy zaplateného bežného poistného za investičné životné poistenie za sledované obdobie.

Za vernostný bonus sa budú nakupovať vernostné podielové jednotky Dlhopisového fondu.

Bonus za výšku poistného (zníženie percenta rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky)

 

Poistné za IŽP (v EUR)
Rozdiel
mesačné
štvrťoročné
polročné
ročné
< 40
< 120
< 240
< 480
5%
40 až 59,99
120 až 179,99
240 až 359,99
480 až 719,99
4%
60 až 79,99
180 až 239,99
360 až 479,99
720 až 959,99
3% 
80 až 99,99
240 až 299,99
480 až 599,99
960 až 1199,99
2%
100 a viac
300 a viac
600 a viac
1200 a viac
1%

Vysvetlivky: IŽP – investičné životné poistenie

* rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou podielovej jednotky

Súvisiace odkazy

 
Informácie o programe Moja Farbička
Allianz | Club